Czy można wyburzyć ścianę nośną? Jak zrobić to samodzielnie?

Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych niekiedy wiąże się z robotami budowlanymi, które wymagają zgłoszenia organom budowlanym i uzyskania urzędowych pozwoleń. Do takich prac należy właśnie wyburzenie ściany nośnej.

Chociaż wydaje się, że to stosunkowo łatwe zadanie, w rzeczywistości stanowi poważną ingerencję w konstrukcję budynku. Z tego powodu nigdy nie można wykonywać go bez uzgodnienia ze specjalistą (architektem konstruktorem) oraz uzyskania odpowiedniego pozwolenia.

Lista potrzebnych produktów:

Ściana nośna – wyburzenie obwarowane przepisami

Wyburzenie ścianek działowych można przeprowadzić właściwie zupełnie dowolnie i nie trzeba takiego zamiaru zgłaszać w żadnym urzędzie. W przypadku ścian nośnych sprawa nie wygląda już tak prosto. Choć konieczność sprostania formalnościom może budzić nasz sprzeciw, to jednak warto sobie uświadomić, że ściany nośne w budynku odgrywają bardzo ważną rolę.

Stanowią one element konstrukcyjny obiektu, a ich zadaniem jest przenoszenie obciążeń z wyższych pięter budynku na fundamenty. Dlatego osłabienie (częściowe wyburzenie) lub całkowite usunięcie ściany nośnej bez porozumienia z konstruktorem i otrzymania jego wyraźnej zgody jest niedopuszczalne. Takie działanie może przyczynić się nawet do katastrofy budowlanej i spowodowania śmierci lub uszczerbku na zdrowiu innych osób przebywających w budynku. Dlatego nigdy nie wolno ingerować w ściany nośne budynku bez wcześniejszych konsultacji ze specjalistami.

Wyburzanie ściany nośnej – co należy zrobić przed przystąpieniem do pracy?

Wyburzenie ściany nośnej (lub jej części) w myśl prawa budowlanego stanowi przebudowę, a na tę należy uzyskać pozwolenie w organach nadzoru budowlanego. Nie wystarczy więc uproszczona forma tzw. zgłoszenia robót budowlanych. Chcąc usunąć ścianę nośną, musimy najpierw uzyskać projekt przebudowy, który wykona dla nas architekt, a następnie – decyzję właściwego organu.

Wraz z projektem należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w odpowiednim urzędzie. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia możemy przystąpić do prac związanych z wyburzaniem ściany.

Jak wyburzyć ścianę nośną? Czy warto zatrudnić fachowca?

Wyburzenie ściany nie stanowi szczególnie trudnego zadania, jednak należy pamiętać o tym, że w przypadku ścian nośnych prace trzeba przeprowadzić zgodnie z projektem przebudowy. A ten zwykle przewiduje tzw. podciąg, czyli element konstrukcyjny, który pozwala na przeniesienie obciążenia na ściany nośne sąsiadujące z wyburzaną ścianą.

Jeśli w projekcie znajduje się podciąg, nigdy nie wolno ignorować tego elementu. Nie tylko powinno się go umieścić w przewidzianym miejscu, lecz także nie można zmieniać jego parametrów. Oznacza to, że jeżeli architekt przewidział w tym miejscu belkę drewnianą lub stalową o konkretnych wymiarach, musi się tam pojawić dokładnie taki element, jak w projekcie. Należy wiedzieć, że charakter podciągu można omówić z architektem na etapie projektowania – warto wówczas powiedzieć o swoich preferencjach, a architekt uwzględni je w projekcie przebudowy.

Wyburzanie ściany nośnej krok po kroku

Sposób wyburzania ściany nośnej zależy w dużej mierze od materiału, z jakiego została wykonana, jednak prace zawsze rozpoczyna się od ustawienia tymczasowych stempli, które przejmą funkcję ściany podczas jej wyburzania i montażu podciągu. Po ustawieniu stempli należy wykonać następujące czynności:

  1. Wykucie bruzd pod podciąg za pomocą młotowiertarki – rozkucia muszą być nieco większe niż belka, która zostanie w nich umieszczona. Szczeliny pod podciąg należy oczyścić i zwilżyć.
  2. Umieszczenie podciągu na miejscu, wypoziomowanie oraz ustabilizowanie przy pomocy mieszanki betonowej od góry i w bruzdach przeznaczonych dla podciągu – suchą mieszankę betonową należy rozrobić z wodą w odpowiednich proporcjach przy użyciu wiertarko-mieszarki lub wiertarki z mieszadłem.
  3. Po związaniu betonu można przystąpić do rozbiórki ścian – również w tym przypadku przyda się młotowiertarka albo wiertarka i przecinak (w zależności od materiału wykonania ściany).
  4. Po usunięciu ściany należy skontrolować stan konstrukcji, a także sąsiednich ścian nośnych i działowych. Na koniec można zdemontować stemple.